Názov Dĺžka Kapacita Prevádzka
Tatrapoma F12
440 m
660 os/hod.
mimo prevádzky
Tatrapoma S
220 m
180 os/hod.
mimo prevádzky